Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XVI

Đề cương tuyên truyền Kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XVI
Kỳ họp thứ 11, là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 12 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết (từ ngày 24/3/2021 đến ngày 8/4/2021), kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành nhiều nội dung, chương trình quan trọng, như: công tác xây dựng pháp luật, tổng kết công tác nhiệm kỳ, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt kiện toàn nhân sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước.
Đề cương đính kèm:/Ketquakyhopthu11-QuocHoikhoaXIV.pdf
Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương
Chi bộ bệnh viện quận Tân Phú


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí