Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC (VACXIN) (Mua sắm trực tiếp)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC (VACXIN) (Mua sắm trực tiếp)
BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Gói thầu thuốc Generic (Vắc xin) 
(Mua sắm trực tiếp)KHOA DƯỢC- BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí