Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Sản phẩm tuyên truyền cải cách hành chính Quý I năm 2021 - Phương thức tuyên truyền: “Tích hợp mã QR code và link khai báo y tế trên đơn thuốc”

Căn cứ Công văn số 414/KH-SYT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-SYT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

Sản phẩm tuyên truyền cải cách hành chính Quý I năm 2021 - Phương thức tuyên truyền:  “Tích hợp mã QR code và link khai báo y tế trên đơn thuốc”

Trên cơ sở triển khai thực hiện Công văn số 752/SYT-VP ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai khai báo y tế điện tử tại bệnh viện trên địa bàn thành phố và tăng cường khai thác kỹ yếu tố dịch tễ khi khám bệnh, Bệnh viện quận Tân Phú thực hiện chuyển đổi hệ thống khai báo y tế của Bệnh viện sang hệ thống khai báo chung của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cổng khai báo y tế http://kbyt.khambenh.gov.vn.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, Bệnh viện đã có phương thức tuyên truyền: “Tích hợp mã QR code khai báo y tế trên đơn thuốc”  - sản phẩm truyền thông cải cách hành chính - nhằm khuyến khích bệnh nhân thực hiện khai báo y tế trực tuyến bằng hệ thống khai báo chung của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh http://kbyt.khambenh.gov.vn trước khi vào Bệnh viện giảm thời gian chờ đợi cũng như tránh ùn tắc tại Kios khai báo y tế tại cổng Bnh viện. Bên cạnh đó Bệnh viện cũng đặt bảng hướng dẫn khai báo y tế tại các Kios khai báo y tế đồng thời cũng đăng tải Hướng dẫn trên trang web của Bệnh viện: http://benhvientanphu.vn

Sản phẩm “Tích hợp mã QR code và đường link khai báo y tế trên đơn thuốc”:
 

Hình thức tuyên truyền: Hiển thị trên đơn thuốc của mỗi bệnh nhân

Thời gian triển khai: 23 tháng 02 năm 2021.

Số lượng: Tất cả bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện

Hiệu quả: Đã tiếp cận được toàn thể bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

                                                                                 Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí