Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Tổ chức Bệnh viện

Tổ chức Bệnh viện
I. Ban Giám đốc
II. Tổ Chức Đoàn thể - chính trị
    a. Chi bộ bệnh viện Quận Tân Phú
    b. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quận Tân Phú
    c. Chi đoàn bệnh viện quận Tân Phú
    d. 16 Khoa - 6 Phòng chức năng
   


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí