Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

ĐẢM BẢO PHỤC VỤ TỐT NHẤT CHO KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐẢM BẢO PHỤC VỤ TỐT NHẤT CHO KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Tại cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố diễn ra chiều 23/10, các bên đã có sự trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất để đảm bảo công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV được hiệu quả hơn...

KỲ HỌP THỨ 6 CÓ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC LỚN, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

HƠN 99% KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI

Chiều 23/10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc làm việc giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn chủ trì cuộc làm việc.
Báo cáo về công tác phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tại cuộc làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Khắc Định cho biết, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 23/10 và dự kiến bế mạc ngày 29/11/2023, diễn ra trong 02 đợt, họp theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội. Nhằm bảo đảm phục vụ kỳ họp chất lượng, hiệu quả, kịp thời, Văn phòng Quốc hội đã ban hành các văn bản: Hướng dẫn số 2786/HD-VPQH ngày 18/10/2023 (tổng thể) về công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Đề án số 2754/ĐA-VPQH ngày 16/10/2023 tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn số 1562/HD-VPQH ngày 17/7/2021 của Văn phòng Quốc hội về chế độ chi tiêu phục vụ các kỳ họp Quốc hội khóa XV; Hướng dẫn số 35/HD-VPQH ngày 06/01/2022 của Văn phòng Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn số 1562/HD-VPQH; Hướng dẫn số 1272/HD-VPQH ngày 01/6/2023 của Văn phòng Quốc hội về bổ sung, điều chỉnh môt số nội dung quy định tại Hướng dẫn số 1562/HD-VPQH; Văn bản số 2869/TTKQH-TK ngày 16/10/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc phân công Ban Thư ký, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các Vụ, đơn vị phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nhìn chung, công tác phục vụ kỳ họp này cơ bản thực hiện như các kỳ họp trước như: Số lượng nhân sự phục vụ Đoàn ĐBQH; chia Tổ ĐBQH; cung cấp, hỗ trợ về máy Ipad phục vụ ĐBQH; điểm danh, cập nhật thông tin của ĐBQH; gửi, nhận, bảo quản, thu hồi tài liệu kỳ họp, cung cấp tài liệu tham khảo; công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6; phục vụ ăn, nghỉ của ĐBQH; phòng, chống dịch bệnh; khách mời dự thính kỳ họp… Những vấn đề này đã được nêu cụ thể tại Hướng dẫn số 2786/HD-VPQH về công tác phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Cổng thông tin điện tử Quốc hội (quochoi.vn)  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí