Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027
 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Tổ chức Đoàn có chức năng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng đội dự bị tin cậy của Đảng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.
Đề cương tuyên truyền: 1508.pdf

 


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí