Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, của tổ chức Công đoàn Việt Nam; khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đính kèm đề cương tuyên truyền: /Đề cương 2210.pdf


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí