Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021)
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên, là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của Đồng chí đôi với cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập, noi theo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Đính kèm đề cương tuyên truyền: /Đecuongtuyentruyen120namngaysinhdongchiPhungChiKien.pdf
NGUỒN: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
CHI BỘ BỆNH VIỆN TÂN PHÚ


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí