Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập Quận và Đảng bộ 11 phường

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập Quận và Đảng bộ 11 phường
Là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm với nhiều di tích lịch sử, văn hóa - kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia, cấp Thành phố, tiêu biểu nhất là Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa đạo Phú Thọ Hòa. Nơi đây, còn có nhiều “địa chỉ đỏ” cách mạng ghi lại những chiến tích anh hùng của quân và dân quận nhà trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, có 02 phường được Chủ tịch Nước phong tặng Phường Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Phường Phú Thọ Hòa và Phường Tân Sơn Nhì), Phường Phú Thọ Hòa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Những năm đầu khi mới thành lập, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị quận, phường tập trung sắp xếp, hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, hệ thống chính trị các cấp, giải quyết các khó khăn cấp bách về kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân, định hướng mục tiêu, tầm nhìn và các giải pháp để tạo nền tảng căn cơ phát triển quận nhanh, bền vững trong tương lai, trong đó tập trung thực hiện xóa đói giảm nghèo, vận động nhân dân hiến đất làm đường.
20 năm - một chặng đường không dài so với lịch sử của Thành phố, song cũng đủ để làm thay đổi diện mạo một vùng đất còn nghèo khó bằng sự nỗ lực không ngừng, đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân quận qua các thời kỳ
Đính kèm đề cương tuyên truyền: Đề cương: 2230.pdf


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí