Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương tuyên truyền Một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đề cương tuyên truyền Một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
      CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI: NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ, XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, NGHĨA TÌNH; HUY ĐỘNG HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC, ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, TẬN DỤNG THỜI CƠ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ; ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH; PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG, VÌ CẢ NƯỚC, CÙNG CẢ NƯỚC, VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN
    Đề cương Tuyên truyền một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: DecuongtuyentruyennhungnoidungcobanDaihoiXI.pdf


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí