Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật 2020

Quyết định phê duyệt các danh mục kỹ thuật tại Bệnh viện năm 2020

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật 2020

Xem và tải file theo đường dẫn: DMKT_2020


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí