Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện quận Tân Phú

Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện quận Tân Phú
Quyết định của Sở Y tế về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện quận Tân Phú 
Đính kèm quyết định của Sở Y tế: QĐ1894pdf
Danh mục kỹ thuật của bệnh viện quận Tân Phú: /DANHMUCKYTHUATBVQTP.pdf


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí