Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Bảng giá Thuốc Bệnh viện quận Tân Phú năm 2020

  Bảng giá thuốc sử dụng tại Bệnh viện quận Tân Phú năm 2020 như sau:

Bảng giá Thuốc Bệnh viện quận Tân Phú năm 2020


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí