Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920-4/10/2020)

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920-4/10/2020)
Đồng chí Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, Bí danh là Lành, sinh ngày 4/10/1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 12 tuổi mẹ mất; năm 13 tuổi vào học tại trường Quốc học Huế. Ông có sự hài hoà đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. Tố Hữu là nhà thơ mới, hiện đại, sâu sắc, tập trung chuyển tải những tình cảm lớn của Nhân dân trong suốt hành trình lịch sử của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Ông còn là nhà hoạt động chính trị năng nổ, người lãnh đạo ưu tú của Đảng trên mặt trận tư tưởng-văn hoá, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước, ông đã từng giữ các chức vị quan trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Đề cương tuyên truyền: Đính kèmTuyentruyenkyniem100namngaysinhdongchiToHuu.pdf


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí