Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Kết quả công tác điều dưỡng và 10 chỉ số chất lượng chăm sóc 6 tháng đầu năm 2019

     Hoạt động chăm sóc là hoạt động xuyên suốt gắn liền công tác điều trị, trong đó Quản lý chất lượng chăm sóc chiếm một phần lớn nội dung hoạt động của bệnh viện, có ảnh hưởng trực tiếp tới hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ do bệnh viện cung cấp

Kết quả công tác điều dưỡng và 10 chỉ số chất lượng chăm sóc 6 tháng đầu năm 2019


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí