Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6/2019)

Nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế và dân tộc.

Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6/2019)

Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; quan tâm, tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
 

*Giải pháp phòng ngừa

Những cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, người làm quản lý, nuôi dưỡng trẻ, cha mẹ, trẻ em phải được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh và các kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Các phường trên địa bàn quận rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo, biến cấm, biển chỉ dẫn tại các ao, hồ, công trình đang xây dựng, các điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ.  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí