Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP-BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

Slogan Phòng Kế hoạch tổng hợp:

Chuyên nghiệp – Kiến thức – Nhân ái – Đồng đội – Trung thực

+ Slogan Phòng khám Bác sĩ Gia đình:

Liên tục – Toàn diện – Phối hợp – Cộng đồng – Phòng bệnh – Gia đình

+ Slogan Phòng Tiêm chủng:

An toàn – Hiệu quả

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP-BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

1. Thông tin liên hệ:

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp:

Địa điểm: Phòng 414 – Tầng 3, Khu A

Số điện thoại: (028) 54088 928 hoặc (028) 54088 924 - 511

+ Phòng khám Bác sĩ Gia đình:

Địa điểm: Phòng 126 – Tầng trệt, Khu C

Số điện thoại: (028) 54088 924 - 239

+ Phòng Tiêm chủng:

Địa điểm: Phòng 117 – Tầng trệt, Khu C

Số điện thoại: (028) 54088 924 – 246

+ Tổ quản lý chất lượng:

Địa điểm: Phòng 415 – Tầng 3, Khu A

Số điện thoại: (028) 54088 924 - 514

+ Tổ Bảo hiểm y tế:

Địa điểm: Phòng 431 – Tầng 3, Khu C

Số điện thoại: (028) 54088 924 - 534

2. Chức năng nhiệm vụ của khoa phòng:

2.1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu Ban Giám đốc lập kế hoạch và hướng dẫn triển khai hoạt động cho các khoa phòng.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo, đánh giá thường xuyên hay đột xuất kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của khoa, phòng và của toàn Bệnh viện.

- Tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt Khoa học kỹ thuật, bình đơn thuốc, bình bệnh án hàng tháng cho cán bộ viên chức bệnh viện và tuyến Trạm Y tế phường.

- Tổ chức công tác Nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện. Hướng dẫn các Khoa phòng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Đảm bảo tốt công tác tiêm chủng phòng bệnh cho nhân dân.

- Triển khai mô hình Phòng khám Bác sĩ gia đình.

- Tư vấn xét nghiệm HIV và chuyển gửi bệnh nhân HIV/AIDS.

- Thực hiện các tiêu chí chất lượng bệnh viện.

- Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn Bệnh viện.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện công tác Truyền thông – Giáo dục sức khỏe.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các Khoa phòng triển khai thực hiện các Chương trình sức khỏe như: Chương trình phòng chống bệnh tim mạch, Chương trình phòng chống Đái tháo đường, Chương trình phòng chống tai nạn thương tích, Chương trình phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con, Chương trình phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, Chương trình phòng chống sốt rét,….

3. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đương nhiệm:

+ Trưởng phòng Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Minh

+ Phó Trưởng phòng Bác sĩ Chuyên khoa 1 Trần Kim Hà

- Tổng số 21 CBVC, trong đó: 01 bác sĩ chuyên khoa 2, 03 bác sĩ chuyên khoa 1, 01 bác sĩ Y học dự phòng, 01 Bác sĩ Y học cổ truyền, 01 Bác sĩ đa khoa, 01 y sĩ, 03 cử nhân điều dưỡng, 02 cao đẳng điều dưỡng, 01 chuyên viên và 07 cử nhân Y tế công cộng.

 4. Thành tích của Phòng.

- Phối hợp cùng với các khoa phòng thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, điểm kiểm tra chất lượng bệnh viện tăng qua từng năm, đưa bệnh viện từ bệnh viện đa khoa hạng 3 lên hạng 2 năm 2015 và giữ vững hạng 2 năm 2020.

- Tổ chức và triển khai mô hình Phòng khám Bác sĩ Gia đình tại Bệnh viện quận.

- Tổ chức tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ đúng qui trình và kỹ thuật, không xảy ra sai sót.

Qua quá trình hoạt động, Phòng đã đạt được tặng thưởng nhiều bằng khen của UBND Thành phố, UBND quận, Sở Y tế, Bệnh viện, …

- Giấy khen của UBND quận Tân Phú năm 2015: đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Y tế quận Tân Phú.

- Giấy khen của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe: đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe năm 2015.

- Giấy khen của Bệnh viện quận Tân Phú: đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2015.

- Giấy khen của Bệnh viện quận Tân Phú: tập thể lao động xuất sắc đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2016.

- Giấy khen của Bệnh viện quận: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2017, 2018.

- Giấy khen của Bệnh viện quận: tập thể lao động tiên tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

- Giấy khen của Bệnh viện quận: tập thể lao động xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, 2018.

- Giấy khen của Ủy ban nhân dân Thành phố: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

- Giấy khen của Ủy ban nhân dân Thành phố: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2020, 2021) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

5. Hướng phát triển của Phòng:

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện, đến nay Phòng KHTH trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn.             

Phòng KHTH luôn phát huy thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những năm sắp tới, Phòng KHTH tập trung phát triển những công tác sau:

- Quản lý hồ sơ bệnh án trên phần mềm để đảm bảo lưu trữ hồ sơ cũng như cho mượn hồ sơ phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhanh, kịp thời, tránh thất lạc.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, từng bước hoàn thiện Bệnh án điện tử.

- Thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện./.

 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP-BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ


   
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí