Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ- BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

Slogan: “Kịp thời - Chính xác - Hiệu quả”

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ- BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

1. Thông tin liên hệ

- Địa điểm: Lầu 3, Khu C Bệnh viện quận Tân Phú

- Số điện thoại: 028 54088928 (số nội bộ 538, 540)

2. Chức năng nhiệm vụ của Phòng:

Phòng Vật tư trang thiết bị y tế có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt cho các khoa, phòng trong bệnh viện hoạt động.

- Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của Bệnh

- Lập kế hoạch công tác vật tư - thiết bị y tế trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đấu thầu việc mua sắm, sửa chữa thanh lí vật tư, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Kiểm tra, soạn thảo các văn bản, hợp đồng để Giám đốc Bệnh viện ký với các đơn vị trúng thầu.

- Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định để báo cáo Giám đốc.

- Tổ chức nhận hàng, giám sát lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng, bảo quản vật tư trang thiết bị y tế theo quy định;

- Kiểm tra, theo dõi  các thiết bị đòi hỏi độ an toàn cao để có kế hoạch kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước.

3. Cơ cấu tổ chức phòng:

*Tổng số viên chức và người lao động gồm: 08 người.

Trong đó:

                     - Dược sĩ CKI: 01 người

                      - Dược sĩ : 02 người.

                      - Cao đẳng Dược: 02

                      - CN Kế toán: 02.

                      - CĐ Kế toán: 01.

*Sơ đồ tổ chức

4. Cơ sở vật chất – Trang thiết bị:

Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác.

5. Thành tích của Phòng:

- Bằng khen của UBND Thành phố về công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017,2018, 2019, 2020, 2021.

6. Hướng phát triển của Phòng:

- Xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Vật tư trang thiết bị y tế để đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành, sữa chữa, bảo trì, bo dưỡng định kỳ cũng như đột xuất các trang thiết bị của Bệnh viện, đảm bảo công tác thăm khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất; đảm bảo mua sắm vật t­ư tiêu hao, cấp phát đầy đủ, kịp thời các mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị, khoa phòng trong Bệnh viện.

- Tiếp tục tiếp nhận dự trù mua sắm của các khoa phòng và tham mưu kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế với kỹ thuật hiện đại đáp ứng kịp thời với định hướng phát triển của Bệnh viện.

- Hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế hàng năm theo kinh phí mà Ban Giám đốc phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hoá.          
 

PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí