Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Danh mục Phác đồ điều trị Nhãn Khoa

 Căn cứ các quyết định về phác đồ điều trị, nhằm hỗ trợ Bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị, bệnh viện hướng dẫn các phác đồ về chẩn đoán và điều trị Nhãn Khoa như sau:  

Danh mục Phác đồ điều trị Nhãn Khoa
DANH MỤC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHÃN KHOA
 
STT Tên phác đồ Áp dụng theo phác đồ Mức độ áp dụng Quyết định số Đính kèm phác đồ
 1.  
Đục thủy tinh thể theo phương pháp phẫu thuật ngoài bao BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm màng bồ đào trước BV Mắt TPHCM Cận lâm sàng: Không thực hiện cận lâm sàng chuyên sâu (mục IV.2) (trang 4) 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm thần kinh thị BV Mắt TPHCM Cận lâm sàng: Không thực hiện điện thế gợi, chụp MRI, chụp mạch huỳnh quang (trang 7) 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Quặm BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hội chứng khô mắt BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Mộng thịt BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
U mi, u kết mạc BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh glôcôm BV Cấp Cứu
Trưng Vương
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Đục thủy tinh thể bẩm sinh BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm loét giác mạc do nấm BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Áp xe túi lệ BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng đến điều trị nội khoa 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Nhãn viêm giao cảm BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Dị vật kết mạc và giác mạc BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Rách kết mạc BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm tắc lệ đạo bẩm sinh BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm loét giác mạc do vi trùng BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm giác mạc do HSV BV Mắt TPHCM Cận lâm sàng: Không thực hiện PCR (mục IV, trang 46) 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Góc đóng cấp BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Glaucoma góc đóng BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Glaucoma góc mở nguyên phát BV Mắt TPHCM 2021 Cận lâm sàng: Không thực hiện đo Độ dày giác mạc trung tâm
Điều trị: Áp dụng điều trị nội khoa
2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Glaucoma tân mạch BV Mắt TPHCM 2021 Điều trị: Áp dụng điều trị nội khoa 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Glaucoma thể mi BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Glaucoma thứ phát do thủy tinh thể BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Glaucoma giả tróc bao BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Glaucoma nhãn áp bình thường BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Tăng nhãn áp BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm màng bồ đào trung gian BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Đục – lệch – vỡ thể thủy tinh do chấn thương BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Đục – vỡ thể thủy tinh sau vết thương xuyên BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bỏng mắt do hóa chất BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh nhãn giáp BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Điều trị sụp mi BV Mắt TPHCM Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm thượng củng mạc Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Màng trước võng mạc nguyên phát BV Mắt TPHCM
2021
Điều trị: Áp dụng đến điều trị theo dõi 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh lý võng mạc tăng huyết áp BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Phù hoàng điểm dạng nang sau phẫu thuật BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bán lệch và lệch kính nội nhãn BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bán lệch thể thủy tinh BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm kết mạc do siêu vi BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm kết mạc vi khuẩn BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm kết mạc dị ứng BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Lỗ hoàng điểm nguyên phát BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng đến Điều trị theo dõi 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Xuất huyết dịch kính BV Mắt TPHCM
2021
Điều trị: áp dụng Điều trị nội khoa (mục 6.1) và theo dõi (mục 8) 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh lý hắc võng mạc trung tâm thanh dịch BV Mắt TPHCM
2021
Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Xuất huyết tiền phòng do chấn thương BV Mắt TPHCM 2021 Áp dụng hết phác đồ 2281/QĐ-BVQTP ngày 31/10/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 

 


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí