Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Danh mục Phác đồ điều trị Răng Hàm Mặt

     Căn cứ các quyết định về phác đồ điều trị, nhằm hỗ trợ Bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị, bệnh viện hướng dẫn các phác đồ về chẩn đoán và điều trị Răng Hàm Mặt như sau:  

Danh mục Phác đồ điều trị Răng Hàm Mặt
DANH MỤC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RĂNG HÀM MẶT   
 
STT Tên phác đồ Áp dụng theo phác đồ Mức độ áp dụng Quyết định số Đính kèm phác đồ
  1.  
Cắt cuống 1 chân Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Răng sâu ngà (trám bằng vật liệu nhựa hóa trùng hợp hoặc Amalgam) Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Răng sâu ngà (trám bằng vật liệu composite và quang trùng hợp) Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Nhổ chân răng khó Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Điều chỉnh xương ổ răng và nhổ từ 4 răng trở lên Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Nhổ răng khôn mọc lệch 45o, 90o răng mọc ngầm Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Điều trị tủy răng Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Mòn cổ răng Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
  1.  
Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt Bệnh viện quận Tân Phú Áp dụng hết phác đồ 1445/QĐ-BVQ ngày 03/9/2020 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí