Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Danh mục Phác đồ điều trị Tai Mũi Họng

     Căn cứ các quyết định về phác đồ điều trị, nhằm hỗ trợ Bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị, bệnh viện hướng dẫn các phác đồ về chẩn đoán và điều trị Tai Mũi Họng như sau:  

Danh mục Phác đồ điều trị Tai Mũi Họng
DANH MỤC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TAI MŨI HỌNG 
 
STT Tên phác đồ Áp dụng theo phác đồ Mức độ
áp dụng
Bổ sung Quyết định số Đính kèm phác đồ
Phần 1: NGOẠI TRÚ
BỆNH LÝ TAI
 1.  
Nút biểu bì -
Ráy tai
BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Nhỏ tai với nước muối sinh lý 0,9% 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Nấm ống tai ngoài BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Nhọt ống tai ngoài BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm tai giữa cấp tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện thêm công thức máu, nội soi tai, XQ shuller, CT tai nếu nghi ngờ viêm xương chủm
Điều trị: Bổ sung thêm:
- Phác đồ Viêm tai giữa cấp của BV Nhi Đồng 1 năm 2012
- Thuốc nhỏ tai (Otofar, Ciprolox…)
- Rửa tai
- Kháng sinh: Ciprofloxacin, Sultamicilin, Levofloxacin…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm tai giữa mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện thêm công thức máu, nội soi tai, XQ shuller, CT tai
Điều trị: Bổ sung thêm:
- Thuốc nhỏ tai (Otofar, Ciprolox, Tobramycin,…)
- Rửa tai
- Kháng sinh: Levofloxacin, Sultamicilin…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Tụ máu vành tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Bổ sung thêm:
- Tạo áp lực âm liên tục (dùng nam châm sau khi chọc hút, khâu ép xuyên sụn,..)
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm sụn vành tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Bổ sung thêm:
- Kháng sinh: Augmentin,…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm ống tai ngoài BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Bổ sung thêm
- Kháng sinh: Augmentin,…
- Thuốc nhỏ tai: Otifar, Otipax, Polydexa,…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Nhọt ống tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Bổ sung thêm
- Kháng sinh: Augmentin
- Thuốc nhỏ tai: Otifar..
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Nấm tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Zona tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Hẹp ống tai ngoài mắc phải BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Chàm ống tai ngoài (Eczema) BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Ù tai BV Trưng Vương 2018 Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm tắc vòi nhĩ BV Trưng Vương 2018 Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
BỆNH MŨI XOANG
 1.  
Viêm mũi cấp BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Bổ sung
- Kháng histamine: Chlopheniramin, Ebasitin…
- Xông mũi: bổ sung Neodex
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm mũi mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện nội soi mũi.
Điều trị: Bổ sung
- Kháng histamine: Chlopheniramin, Ebasitin…
- Xông mũi: bổ sung Neodex
- Thuốc Meseca, Benita, Meclonate,…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm mũi dị ứng BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể dùng: Nôi soi mũi.
Điều trị:
- Bổ sung thêm kháng histamine: Chlopheniramin, Ebasitin…
- Thuốc Meseca, Benita, Meclonate, Rhinocort, Avamys,..
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm xoang cấp tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện công thức máu, nội soi mũi xoang, XQ Blondeau-Hizt, CT mũi xoang
Điều trị: Bổ sung thêm
- Kháng sinh: Levofloxacin, Sultamicilin,Cebest …
- Kháng histamine: Chlopheniramin, Ebasitin…
- Kháng viêm: Prednisolone, Methylprednisolone.
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm xoang mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện công thức máu, nội soi mũi xoang, XQ Blondeau-Hizt, CT xoang
Điều trị: Bổ sung thêm
- Kháng sinh: Levofloxacin, Sultamicilin …
- Kháng histamine:  Ebasitin…
- Kháng viêm: Prednisolone, Methylprednisolone …
- Thuốc Meseca, Benita, Meclonat,…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm mũi teo (trĩ mũi) BV Trưng Vương 2018 Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
BỆNH HỌNG – THANH QUẢN
 1.  
Viêm Amiđan cấp BV Trưng Vương 2018 Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm họng cấp tính BV Trưng Vương 2018 Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
 
Viêm họng mạn tính
BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực  hiện công thức máu, nội soi họng.
Điều trị: Bổ sung thêm
- Xông họng: bổ sung Neodex
- Thuốc Medoral, Orafar.
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm thanh quản cấp BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện công thức máu, nội soi hạ họng - thanh quản,
Điều trị: Bổ sung thêm
- Kháng sinh: Levofloxacin, Sultamicilin,…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm thanh quản mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Luyện giọng à chuyển tuyến trên 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Bệnh Aptơ BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm thanh thiệt cấp BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
Phần 2: NỘI TRÚ
BỆNH CẤP CỨU TAI MŨI HỌNG
 1.  
Chảy máu mũi BV Tai Mũi Họng TPHCM Điều trị: Không áp dụng thuyên tắc mạch và thắt động mạch 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Khó thở thanh quản BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Dị vật đường thở BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Dị vật đường ăn BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Bổ sung nội soi hạ họng - thanh quản (lấy dị vật) 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Chấn thương mũi BV Tai Mũi Họng TPHCM Điều trị: Trường hợp gãy xương mũi phức tạp à chuyển tuyến trên phẫu thuật tạo hình Cận lâm sàng: Nội soi mũi xoang, CT Scan khi cần thiết
Điều trị: Bổ sung thêm
- Kháng sinh : Augmentin, Fortum…
- Kháng viêm: Prednisolone, Methylprednisolone ...
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Chấn thương mũi xoang BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Chấn thương thanh quản BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Chấn thương cổ BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Chấn thương tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Biến chứng nội sọ do tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Chấn thương thủng nhĩ BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Cơn chóng mặt cấp BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Điều trị chóng mặt trong tai mũi họng BV Trưng Vương 2018 Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Hội chứng tiền đình BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Điếc đột ngột BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Điếc đột ngột trẻ em BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
BỆNH LÝ TAI
 1.  
Viêm xương chủm cấp BV Tai Mũi Họng TPHCM Không áp dụng điều trị Ngoại khoa 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm tai giữa mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Hội chứng Menière BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U ống tai ngoài BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Ung thư tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm sụn vành tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm tai giữa mạn tính Cholesteatoma BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Vỡ xương đá BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Xốp xơ tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Zona tai BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
BỆNH MŨI XOANG
 1.  
Ap-xe vách ngăn mũi BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm mũi xoang cấp BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện thêm công thức máu, nội soi mũi xoang, XQ Blondeau-Hizt, CT xoang
Điều trị:
- Xông mũi: bổ sung Neodex
- Thuốc Meseca, Benita
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm mũi mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện thêm công thức máu, nội soi mũi xoang, XQ Blondeau-Hizt
Điều trị:
- Xông mũi: bổ sung Neodex
- Thuốc Meseca, Benita, Meclonate,…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm xoang mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Cận lâm sàng: Có thể thực hiện thêm công thức máu, nội soi mũi xoang, XQ Blondeau-Hizt, CT xoang
Điều trị: Bổ sung
- Thuốc Meseca, Benita, Meclonate…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Vẹo vách ngăn mũi BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Khuyết hở sàn sọ và thoát vị màng não BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Polype mũi BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U mạch máu vùng mũi xoang BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U nang sàn mũi BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U nhầy mũi xoang (Mucocele) BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U nhú đảo ngược vùng mũi xoang BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U sợi sinh xương BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U tuyến yên BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U xương mũi xoang BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Ung thư mũi xoang BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm mũi xoang mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm xoang do nấm BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
BỆNH HỌNG – THANH QUẢN
 1.  
Ap-xe quanh amidan BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Bổ sung thêm
- Kháng sinh: Augmentin (chích hoặc uống), Fortum…
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Dò luân nhĩ BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ Điều trị: Bổ sung thêm kháng viêm: Prednisolone, Methylprednisolone… 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Cắt amiđan BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm amidan mạn tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm phù nề sụn phễu – thanh thiệt cấp tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
VA to BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm xương chũm cấp tính BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Viêm tấy – áp xe vùng cổ BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U nhú thanh quản BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Nang, hạt, polype dây thanh BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Nang và rò khe mang BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Nang giáp lưỡi BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U lành tính vùng cạnh họng BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U lành tính vùng hạ họng BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Ung thư lưỡi BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Ung thư hạ họng BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
Ung thư thanh quản BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 1.  
U xơ vòm BV Tai Mũi Họng TPHCM Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ

 
 
 


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí