Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Bản tin An toàn người bệnh Quý IV

Tổng kết báo cáo sự cố của quý IV/2019, Tổ QLCL đã tổng hợp và nhận được 16 sự cố mà các khoa phòng đã báo cáo trong đó:                     

- Tính chất sự cố: đã xảy ra có 14 sự cố và suýt xảy ra là 02

- Mức độ ảnh hưởng: 02 NC0/A; 03 NC1/B, 01 NC1/C , 04 NC1/D và 06 NC2/E.

- Phân loại sự cố theo nhóm

Bản tin An toàn người bệnh Quý IV


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí