Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Các tiêu chuẩn cơ bản trong chăm sóc sức khỏe

Theo Ủy ban chất lượng chăm sóc (Care Quality Commission), một cơ quan quản lý độc lập về chăm sóc sức khỏe và xã hội ở Anh, các tiêu chuẩn cơ bản là các tiêu chuẩn mà công việc chăm sóc của bạn không bao giờ được bỏ sót.

Mọi người đều có quyền mong đợi các tiêu chuẩn sau:

Các tiêu chuẩn cơ bản trong chăm sóc sức khỏe
               

1. Lấy bệnh nhân là trung tâm

Chăm sóc và điều trị phải phù hợp và đáp ứng nhu cầu và sở thích của bệnh nhân.

2. Bệnh nhân phải được tôn trọng

Bệnh nhân phải luôn được tôn trọng nhân phẩm trong khi chăm sóc và điều trị. Điều này bao gồm việc đảm bảo:

Quyền riêng tư khi bệnh nhân cần và muốn.

Được đối xử bình đẳng.

Cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cần thiết cho bệnh nhân để giúp duy trì độc lập và tham gia vào cộng đồng.

3. Bằng lòng

Trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ chăm sóc hoặc điều trị nào cho bệnh nhân phải được sự đồng ý của bệnh nhân (hoặc bất kỳ đại diện hợp pháp).

4. An toàn

Các kỹ thuật chăm sóc chăm sóc hoặc phương pháp điều trị phải đảm bảo an toàn hoặc tránh các nguy cơ bị tổn hại có thể có đế bệnh nhân.

Cần phải đánh giá các rủi ro đối với sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân trong bất kỳ quá trình chăm sóc hoặc điều trị nào và đảm bảo nhân viên có đủ trình độ, năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm để giữ an toàn cho bệnh nhân.

5. Bảo vệ khỏi lạm dụng

Bệnh nhân không được chịu bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc điều trị không đúng trong khi được chăm sóc. Điều nay bao gồm: bỏ mặc, đối xử tồi tệ; những hạn chế không cần thiết hoặc không thích hợp; giới hạn không phù hợp về quyền tự do của bệnh nhân.

6. Đồ ăn thức uống

Phải phục vụ ăn uống cho bệnh nhân đầy đủ để giữ sức khỏe tốt khi chăm sóc và điều trị.

7. Cơ sở vật chất và thiết bị

Nơi chăm sóc, điều trị và trang thiết bị được sử dụng phải sạch sẽ, phù hợp và được bảo dưỡng chu đáo.

Các thiết bị được sử dụng trong việc chăm sóc và điều trị phải được đảm bảo an toàn và được sử dụng đúng cách.

8. Khiếu nại

Bệnh nhân có thể phàn nàn về việc chăm sóc và điều trị của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc phải có một hệ thống để xử lý và trả lời khiếu nại. Họ phải phân tích kỹ lưỡng và xử lý ngay nếu các vấn đề được xác định.

9. Quản trị tốt

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc phải có các kế hoạch đảm bảo có thể đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Họ phải có hệ thống và quản trị hiệu quả để kiểm tra chất lượng và sự an toàn của dịch vụ chăm sóc. Những điều này phải giúp dịch vụ cải thiện và giảm thiểu mọi rủi ro đối với sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của bệnh nhân.

10. Nhân sự

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc phải có đủ nhân viên đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để đảm bảo có thể đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Nhân viên phải được hỗ trợ, đào tạo và giám sát cần thiết để thực hiện công việc của mình.

11. Nhân viên đúng và thích hợp

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chỉ được tuyển dụng những người có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị phù hợp với vai trò của họ. Cần phải có quy trình tuyển dụng chặt chẽ và thực hiện các kiểm tra liên quan như vấn đề pháp lý và quá trình làm việc của ứng viên.  

12. Công khai và minh bạch

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc phải công khai và minh bạch việc chăm sóc và điều trị.

Nếu có vấn đề gì xảy ra, phải cho bệnh nhân biết, hỗ trợ và xin lỗi.

13. Hiển thị xếp hạng

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc phải công bố xếp hạng mới nhất về chất lượng dịch vụ của họ do Ủy ban chất lượng chăm sóc (CQC: Care Quality Commission), cơ quan quản lý độc độc về chăm sóc sức khỏe và xã hội của Anh) đưa ra nơi bệnh nhân có thể nhìn thấy. Thông tin này cũng phải đưa trên trang web của nhà cung cấp
 

Người dịch: Bs CKII Lương Văn Sinh

Dịch từ:The fundamental standards. <https://www.cqc.org.uk/what-we-do/how-we-do-our-job/fundamental-standards> Xem 12/01/2021  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí