Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2020: An toàn cho nhân viên y tế là chọn lựa ưu tiên cho an toàn người bệnh

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2020: An toàn cho nhân viên y tế là chọn lựa ưu tiên cho an toàn người bệnh

 Đại dịch COVID-19 đã mang đến những thách thức và rủi ro to lớn mà nhân viên y tế đang phải đối mặt trên toàn cầu bao gồm nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bạo lực, kỳ thị, rối loạn tâm lý và cảm xúc, bệnh tật và thậm chí tử vong. Hơn nữa, làm việc trong môi trường căng thẳng khiến nhân viên y tế dễ mắc sai sót dẫn đến nguy hại cho bệnh nhân. Do đó, Hiến chương của Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2020: Sức khỏe An toàn cho Người lao động: Ưu tiên An toàn Bệnh nhân
         
Hiến chương này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhân Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới vào ngày 17 tháng 9 năm 2020. WHO kêu gọi tất cả các Quốc gia Thành viên, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội nghề nghiệp, liên đoàn lao động, các tổ chức bệnh nhân, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức học thuật và nghiên cứu, các tổ chức chăm sóc sức khỏe, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, khu vực tư nhân, ngành công nghiệp và tất cả các bên liên quan khác hỗ trợ và tán thành hiến chương này bằng cách đăng ký và cam kết thực hiện các hành động khẩn cấp và bền vững để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Dưới đây là các lĩnh vực hành động chính.

1. Thiết lập sự hiệp đồng giữa các chính sách và chiến lược an toàn cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên y tế.

3. Bảo vệ nhân viên y tế khỏi bạo lực tại nơi làm việc.

4. Cải thiện sức khỏe tâm thần và sức khỏe tâm lý của lực lượng y tế.

5. Bảo vệ nhân viên y tế khỏi các nguy cơ vật lý và sinh học.

 

Tổ Quản lý chất lượng Bệnh viện Quận Tân Phú

Tài liệu tham khảo:

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2020  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí