Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Quy trình khám bệnh

Hướng dẫn người bệnh các bước thực hiện trong quy trình khám bệnh ngoại trú tại bệnh viện quận Tân Phú. 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-BVQ ngày 11  tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú)

Quy trình khám bệnh


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí