Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ

Chẩn đoán rung nhĩ cần được xác nhận trên điện tâm đồ 12 chuyển đạo thông thường hoặc bản ghi điện tim 1 chuyển đạo kéo dài ≥ 30 giây; quản lý toàn diện bệnh nhân rung nhĩ rất quan trọng trong cải thiện kết cục; trong quá trình đưa ra các quyết định xử trí rung nhĩ cần luôn cân nhắc các ý kiến và lựa chọn của người bệnh và cần đánh giá một cách hệ thống các kết cục được báo cáo từ phía bệnh nhân có vai trò quan trọng trong lượng giá kết quả điều trị.

Trong kỳ sinh hoạt chuyên môn thường kỳ của Bệnh viện Quận Tân Phú, BsCKI. Trần Quang Khải, Khoa Khám bệnh đã trình bày Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rung nhĩ một các toàn diện dựa trên Guideline của ESC 2020 và Hội tim mạch học Việt Nam 2022.
 File đính kèm bài hướng dẫn Rung-nhĩ.pdf

 

KHOA KHÁM BỆNH  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí