Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

SỬ DỤNG THUỐC VẬN MẠCH TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU

SỬ DỤNG THUỐC VẬN MẠCH TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU
Thuốc vận mạch là thuốc quan trọng trong điều trị sốc trong Hồi sức cấp cứu. Mục tiêu sử dụng thuốc vận mạch là phục hồi tưới máu mô và cải thiện cung cấp oxy mô. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc vận mạch cần cá thể hóa bệnh nhân để sử dụng đúng các thuốc vận mạch, nên bồi phụ đủ thể tích trước khi dung vận mạch, theo dõi các chỉ số đích đánh giá hiệu quả vận mạch: MAP, SCVO2, Lactate máu, thể tích nước tiểu…
BÀI SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT: THUOC VAN MACH TRONG HSCC.pdf
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí