Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 20/2022/TT-BYT

TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 20/2022/TT-BYT

Ngày 31/12/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023 thay thế cho Thông tư 30/2018/TT-BYT.

Nội dung Thông tư số 20/2022/TT-BYT có nhiều sự thay đổi so với Thông tư 30/2018/TT-BYT như nguyên tắc chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, quy định thanh toán thuốc đối với một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quy định thanh toán đối với một số thuốc.

Để kịp thời phổ biến thông tư mới đến cán bộ y tế bệnh viện, ngày 16/3/2023, Khoa Dược đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật chuyên đề “Triển khai Thông tư số 20/2022/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế”.

 Đính kèm file tập huấn: /Tập huấn -TT-BYT.pdf

 

Khoa Dược  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí