Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

     Căn cứ Quyết định số 6135/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2019 (đợt 2), Bệnh viện quận Tân Phú thông báo xét tuyển viên chức như sau :

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (đợt 2)

Xem và tải file thông báo tuyển dụng viên chức : Thông báo tuyển dụng (đợt 2)

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (đợt 2) : Download
2. SƠ YẾU LÝ LỊCH (đợt 2) : Download
3. PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (đợt 2) : Download
4. MẪU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH (đợt 2) : Download


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí