Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019

      Căn cứ của Ban kiểm tra sát hạch ngày 25 tháng 02 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019 (Đính kèm phục lục 1, 2).

Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí