Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Thông tin tuyển dụng các chức danh tháng 3 năm 2022

Thông tin tuyển dụng các chức danh tháng 3 năm 2022
Căn cứ nhu cầu thực tế tại các Khoa/Phòng. Bệnh viện thông báo hiện tại bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển các chức danh cụ thể như sau:

Đính kèm: ThongbaotuyendungBVQTP.pdf


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí