Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023

     Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 
     Căn cứ công văn số 8461/TB-SYT ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023 như sau (Đính kèm công văn thông báo)

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023
1. Công văn thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế : TB-SYT 2023


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí