Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Ban hành tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS -CoV-2 (COVID-19)

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

       Căn cứ biên bản họp ngày 09/4/2020 của Hội đồng chuyên môn nghiệm thutài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ban hành tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS -CoV-2 (COVID-19)


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí