Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Công tác đào tạo liên tục dành cho đối tượng ĐD - HS - KTV tại Bệnh viện quận Tân Phú năm 2019

Qua báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2019. Phòng Điều dưỡng đã thực hiện đạt 7/14 chuyên đề theo kế hoạch. Nhân viên ngoài việc tham dự các lớp dài hạn theo chuyên môn, vẫn được sắp xếp thời gian tham dự các chuyên đề theo kế hoạch của bệnh viện đảm bảo công tác đào tạo được xuyên suốt và có hệ thống.

Công tác đào tạo liên tục dành cho đối tượng ĐD - HS - KTV tại Bệnh viện quận Tân Phú năm 2019

Giảng viên: Ths. Bs. Đỗ Văn Niệm – Trưởng phòng Quản lý chất lượng /Bệnh viện Nhi Đồng I.

     Phòng Điều dưỡng với nhiệm vụ tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng. (Theo “QUY CHẾ BỆNH VIỆN”: Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Đã xây dựng kế hoạch số: 193/KH-BVQ ngày 12 tháng 3 năm 2019 về việc đào tạo liên tục cho đối tượng Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên của bệnh viện với mục tiêu:

- Ứng dụng bước đầu nghiên cứu khoa học vào thực hành chăm sóc dựa trên chứng cứ .

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp  trong thực hành giao tiếp nghề nghiệp .

- Tạo cơ hội cho ĐD – HS - KTV – Hộ lý – Y công đạt số giờ đào tạo liên tục theo quy định.

Theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 09/8/2013 về “Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế” thì “Đào tạo liên tục” là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm:

- Đào tạo bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ thuộc lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận;

- Đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân.

Giảng viên: Ts. Trần Thụy Khánh Linh – Trưởng bộ môn Điều dưỡng Trường ĐHYD – TP.HCM

Các bài giảng đều được liên hệ chặt chẽ với giảng viên, cập nhật kiến thức phù hợp theo đối tượng của bệnh viện. Đồng thời mỗi bài giảng đều được phân 02 lớp để tạo điều kiện cho nhân viên tham dự đầy đủ.

  Ước tính đến cuối tháng 11/2019 sẽ hoàn thành 100% chuyên đề theo dự tính ban đầu của kế hoạch. Để thực hiện được kế hoạch này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, sự nhiệt tình giảng dạy của giảng viên còn có sự nỗ lực tham dự của tất cả học viên (là nhân viên) của bệnh viện.

                                                                      
Phòng Điều dưỡng
                                                                  
Bệnh viện Quận Tân Phú  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí