Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

LỊCH TIÊM CHỦNG TẾT ÂM LỊCH BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ vào công văn số 1939/UBND-VX ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận, trong đó có phân công Bệnh viện quận Tân Phú thực hiện nội dung:

LỊCH TIÊM CHỦNG TẾT ÂM LỊCH BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

“Tiếp tục duy trì tổ chức điểm tiêm cố định tại Bệnh viện trong tất cả các ngày trong tuần, Kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và sẵn sàng tăng thêm các đội tiêm theo yêu cầu tại các điểm tiêm cộng đồng và tại các trường học” và Phòng tiêm chủng Bệnh viện quận Tân Phú duy trì lịch tiêm trong các ngày Tết âm lịch từ ngày 20/01/2023 đến 26/01/2023.  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí