Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2023: Tăng cường sự tham gia của Bệnh nhân vì An toàn Bệnh nhân

Nâng cao tiếng nói của bệnh nhân!”

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2023: Tăng cường sự tham gia của Bệnh nhân vì An toàn Bệnh nhân

Sự tham gia của bệnh nhân và gia đình là một chiến lược quan trọng để nâng cao sự an toàn trong chăm sóc sức khỏe. Với tư cách là những người sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe với trải nghiệm trực tiếp về toàn bộ hành trình của bệnh nhân, quan điểm của bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc là vô giá trong việc cải thiện sự an toàn của bệnh nhân. Tác động của sự tham gia có ý nghĩa của bệnh nhân là rất đáng chú ý, với các nghiên cứu cho thấy khả năng giảm gánh nặng tổn hại tới 15%, cứu được vô số mạng sống và tiết kiệm hàng tỷ đô la mỗi năm. 

Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 với chủ đề "Tăng cường sự tham gia của bệnh nhân vì sự an toàn của bệnh nhân", nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc trong sự an toàn của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bằng chứng cho thấy rằng khi bệnh nhân được đối xử như những đối tác trong quá trình chăm sóc của họ thì họ sẽ đạt được những lợi ích đáng kể về sự an toàn, sự hài lòng của bệnh nhân và kết quả về sức khỏe. Bằng cách trở thành thành viên tích cực của nhóm chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân có thể đóng góp vào sự an toàn cho việc chăm sóc của họ và của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Thông qua khẩu hiệu “Nâng cao tiếng nói của bệnh nhân!”, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện hành động cần thiết để đảm bảo rằng bệnh nhân được tham gia vào việc xây dựng chính sách, được đại diện trong các cơ cấu quản trị, tham gia vào các chiến lược an toàn cùng thiết kế và là đối tác tích cực trong việc chăm sóc chính họ. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách cung cấp nền tảng và cơ hội cho nhiều bệnh nhân, gia đình và cộng đồng khác nhau nêu lên tiếng nói, mối quan tâm, kỳ vọng và ưu tiên của họ nhằm nâng cao sự an toàn, lấy bệnh nhân làm trung tâm, độ tin cậy và công bằng.

Mục tiêu của Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới 2023

Cùng hợp tác để chăm sóc sức khỏe an toàn hơn

Nguồn:

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2023

https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2023--engaging-patients-for-patient-safety

 TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí