Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Ngày an toàn bệnh nhân thế giới

Trong chăm sóc không được ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân, vậy mà theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, mỗi năm có khoảng: 134 triệu các biến cố bất lợi xảy ra do việc chăm sóc không an toàn tại các bệnh viện ở các nước thu nhập thấp và trung bình, góp phần gây ra 2,6 triệu ca tử vong hàng năm.

Ngày an toàn bệnh nhân thế giới

- 15% chi phí bệnh viện có thể được quy kết từ việc thất bại trong điều trị an toàn cho bệnh nhân ở các nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD: Organization for Economic Co-operation and Development)

- 4 trên 10 bệnh nhân bị tổn hại trong khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu và cấp cứu; mặc dù có thể giảm thiểu tới 80% tổn hại trong các trường hợp này.

          Nhận thấy sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên sức khỏe toàn cầu, tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 72 với sự tham gia của 194 quốc gia đã cùng nhau thống nhất, chọn ngày 17 tháng 9 hàng năm là Ngày An toàn bệnh nhân thế giới.  Với chủ đề "An toàn cho bệnh nhân: Ưu tiên cho sức khỏe toàn cầu" và khẩu hiệu “Lên tiếng vì sự an toàn của bệnh nhân”, chiến dịch này nhằm mục đích huy động bệnh nhân, nhân viên y tế, nhà hoạch định chính sách, học giả, nhà nghiên cứu, mạng lưới chuyên nghiệp và ngành chăm sóc sức khỏe lên tiếng vì sự an toàn của bệnh nhân.

           Ngày 17 tháng 9 năm 2019 năm nay sẽ là Ngày An toàn Bệnh nhân Thế giới lần đầu tiên. WHO sẽ khởi động một chiến dịch toàn cầu nhằm tạo ra nhận thức về an toàn cho bệnh nhân và kêu gọi mọi người thể hiện cam kết của mình để làm cho việc chăm sóc sức khỏe an toàn hơn. AN TOÀN CHO BỆNH NHÂN LÀ VIỆC CỦA MỌI NGƯỜI! Mỗi cá nhân, mỗi đội và mỗi đơn vị có thể tác động đến việc chăm sóc bệnh nhân an toàn. Chính vì thế, Trọng tâm của Ngày Quốc tế năm nay là: VĂN HÓA AN TOÀN Ở TẤT CẢ CÁC CẤP.

Vậy: Làm thế nào bạn có thể tăng cường an toàn người bệnh?

Nếu bạn là người bệnh hoặc người chăm sóc:

+ Chủ động tham gia vào việc chăm sóc cá nhân.

+ Chăm sóc sức khỏe an toàn bắt đầu với giao tiếp tốt, cách tốt nhất là bắt đầu bằng những câu hỏi.

+ Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác về tiền sử bệnh của bản thân.+ Nếu bạn là nhân viên y tế hoặc là nhà lãnh đạo về vấn đề chăm sóc sức khỏe:

+ Thu hút bệnh nhân cùng tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe của họ.

+ Phối hợp với đồng nghiệp vì sự an toàn của bệnh nhân.

+ Đảm bảo phát triển chuyên môn liên tục nhằm cải thiện kỹ năng và kiến ​​thức về an toàn người bệnh.

+ Xây dựng văn hóa an toàn người bệnh trong cơ sở y tế một cách công khai và minh bạch.

+ Khuyến khích báo cáo sự cố và học hỏi từ các sai sót đã xảy ra.

+ Nếu bạn là một nhà hoạch định chính sách:

+ Tiết kiệm tài chính từ việc áp dụng kết quả an toàn người bệnh trong chăm sóc y tế.

+ Đẩy mạnh an toàn người bệnh nhằm cứu sống và tạo dựng niềm tin với người bệnh.

+ Đưa An toàn bệnh nhân trở thành ưu tiên hàng đầu của sức khỏe quốc gia.

+ Nếu bạn là một nhà nghiên cứu, sinh viên, học giả hoặc Tổ chức chuyên nghiệp:

+ Từ các vấn đề nghiên cứu của bạn, đưa ra bằng chứng để cải thiện sự an toàn của bệnh nhân.

+ Khuyến khích nghiên cứu về vấn đề an toàn người bệnh.

+ Kết hợp giảng dạy về an toàn của bệnh nhân trong các chương trình giáo dục và định hướng giáo dục.
   
* Nếu bạn đến từ một Hiệp hội chuyên gia, Tổ chức quốc tế hoặc Quỹ tài trợ:
   
+ Thúc đẩy sự an toàn của bệnh nhân để đạt được sức khỏe y tế toàn cầu.

+ Cung cấp cơ hội học tập và phát triển cho vấn đề an toàn của bệnh nhân.

+ Nếu bạn là một người ủng hộ sức khỏe cộng đồng hoặc từ một tổ chức vì bệnh nhân.

+ Thúc đẩy tiếng nói của bệnh nhân 3210.trong sự chăm sóc an toàn của chính họ.

+ Ủng hộ sự an toàn trong chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu.

 
                                                                               
Tổ quản lý chất lượng Bệnh viện

Tài liệu tham khảo:

1.https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019

2.https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day-2019/campaign-essentials/  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí