Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Những điều cần biết về căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Những điều cần biết về căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD).

Căn cứ kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 về tuyên truyền Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn quận Tân phú.

Theo quy định của Luật CCCD và pháp luật hiện hành, công dân vẫn được sử dụng 03 loại thẻ (CMND 9 số, CMND 12 số và CCCD mã vạch) đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch, cải cách hành chính hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Công an khuyến khích công dân thực hiện đổi sang sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử góp phần cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân.

Một số hình ảnh thông tin về căn cứ công dân như sau:

            Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí