Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

QUY TRÌNH NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

QUY TRÌNH NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

IQC là viết tắt của từ Internal Quality Control có nghĩa là Nội kiểm tra chất lượng hay gọi tắt là Nội kiểm. Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm là công cụ kiểm tra chất lượng hàng ngày trong nội bộ phòng xét nghiệm, được thực hiện bởi nhân viên phòng xét nghiệm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm. Việc thực hiện nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm tuân thủ theo quy định “Thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Khi phân tích mẫu nội kiểm, phòng xét nghiệm phải thực hiện trong cùng điều kiện phân tích mẫu bệnh phẩm để đảm bảo tính khách quan. Để phát huy hiệu quả công cụ nội kiểm tra, phòng xét nghiệm phải kết hợp đánh giá kết quả nội kiểm dựa vào nhiều phương pháp khác nhau. Khi kết quả nội kiểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát, phòng xét nghiệm phải tìm ra nguyên nhân có thể gây sai số như: tình trạng thiết bị, hóa chất thuốc thử, chất lượng mẫu nội kiểm, thao thác thực hiện của nhân viên,… và khắc phục sự cố trước khi thực hiện xét nghiệm trên mẫu bệnh phẩm. Từ đó khoa Xét nghiệm đã xây dựng quy trình nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm (phiên bản 2.0) hướng dẫn cho tất cả nhân viên thực hiện đúng theo quy trình.

Việc tuân thủ theo đúng quy trình nội kiểm tra chất lượng sẽ giúp phòng xét nghiệm thẩm định độ tin cậy của hệ thống xét nghiệm, đánh giá việc thực hiện xét nghiệm của nhân viên và điều kiện môi trường, chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo “SỚM” thiết bị hoặc hóa chất có thể bị lỗi, giúp tiên đoán các lỗi lớn hơn hoặc các lỗi mang tính hệ thống, đưa ra hành động khắc phục trước khi lỗi xảy ra, tránh lãng phí, đồng thời đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả xét nghiệm trước khi trả cho bệnh nhân hoặc bác sĩ lâm sàng.

Quy trình nội kiểm tra xét nghiệm: QUYTRINHNOIKIEMTRAXN.pdf

KHOA XÉT NGHIỆM


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí