Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG  TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Đến nay, dịch COVID-19 đã lây lan trên phạm vi toàn cầu tại trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình dịch trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu giảm, dự báo trong thời gian tới số ca bệnh còn tiếp tục gia tăng.

Tại Việt Nam, cơ bản dịch bệnh được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp chung sống an toàn, nhất là trong giai đoạn hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc xin sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Tài liệu này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có được những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện trong phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng.

  

SỔ TAY HƯỚNG DẪN: pdf
Tổ 3G Bệnh viện quận Tân Phú


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí