Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Thông báo mời thầu 2021 - 2022 (gói thầu Bổ sung)

Bệnh viện quận Tân Phú thông báo mời thầu (gói thầu bổ sung năm 2021 - 2022) như sau: 
 

Thông báo mời thầu 2021 - 2022 (gói thầu Bổ sung)
Xem thông báo và các hồ sơ yêu cầu theo link bên dưới;

1.  Thông báo mời thầu Gen: TBMT Gen
1.1 Hồ sơ yêu cầu Gen : HSYC Gen
2. Thông báo mời thầu Thuốc cổ truyền : TBMT DLCT
2.1 Hồ sơ yêu cầu Thuốc cổ truyền : HSYC DLCT
3.  Thông báo mời thầu BDG : TBMT BDG
3.1 Hồ sơ yêu cầu BDG : HSYC BDG


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí