Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN QUÝ CÔNG TY YÊU CẦU THAM GIA GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN 
Đính kèm Hồ sơ yêu cầu tham gia gói thầu: HOSOYEUCAUGOICOTRUYEN202020-2021.pdf


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí