Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU THUỐC GENERIC (VẮC XIN)

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU THUỐC GENERIC (VẮC XIN)

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN CÁC QUÝ CÔNG TY YÊU CẦU THAM GIA GÓI THẦU THUỐC GENERIC (VẮC XIN)
Đính kèm hồ sơ yêu cầu: HOSOYEUCAUGOIVACCIN202020-2021.pdf


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí