Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19

Tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế ra công văn số 10225/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vắc xin của các nước, Bộ Y tế đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện:

1. Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2. Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA. 

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc xin. 

3. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

- Loại vắc xin: nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc xin Astrazeneca)

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. 

3. Vắc xin sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại: Vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt.

4. Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.
Công văn Bộ Y tế: /10225_BYT-DPTiemVXphongCOVID-19lieucoban7nhaclai.pdf

                                                                         BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

 

Tài liệu tham khảo: Công văn 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí