Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3777/QĐ-BYT ngày 26 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020 – 2021. Triển khai tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi có vai trò quan trọng giúp củng cố miễn dịch của trẻ để chủ động phòng bệnh bạch hầu và uốn ván. Việc triển khai này cần tiếp tục được duy trì và mở rộng trong năm 2020, tiến tới đưa triển khai tiêm vắc xin Td vào tiêm chủng mở rộng thường xuyên.

Ngày 04/08/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi năm 2022:

1. Mục tiêu cụ thể:

- Đạt tỷ lệ 95% trẻ 7 tuổi tại công đồng và trẻ học lớp 2 được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Tb.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

2. Đối tượng:

Tất cả các trẻ học lớp 2 trong trường học và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng sẽ được tiêm 1 mũi vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td).

Lưu ý không tiêm vắc xin cho trẻ tiêm vắc xin có thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung vắc xin Td.

3. Hình thức và phạm vi triển khai:

Triển khai tiêm bổ sung từ tháng 7 đến tháng 12 theo 2 hình thức tại 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức:

- Tiêm tại trường học cho trẻ đi học: tất cả học sinh đang học lớp 2 niên khóa 2022-2023.

- Tiêm tại Trạm y tế phường xã cho trẻ 7 tuổi không đi học và tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm tại trường học.

4. Thời gian triển khai:

- Thời gian chuẩn bị, điều tra đối tượng: tháng 7 – 8/2022

- Thời gian tổ chức tiêm bổ sung: tháng 9 – 10/2022

- Thời gian tổ chức tiêm vét: tháng 11/2022

5. Xử trí cấp cứu tại chỗ do đội tiêm phụ trách và Bệnh viện quận Tân Phú thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ tiếp nhận, xử trí khi có ca phản ứng nặng xảy ra trong suốt thời gian chương trình tiêm chủng.

 

HÃY NHANH CHÓNG ĐƯA TRẺ RA TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN BẠCH HẦU – UỐN VÁN GIẢM LIỀU (Tb) KHI CÓ THÔNG BÁO

         

         TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

   
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí