Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Bản tin An toàn người bệnh quý I năm 2020

Tổng kết báo cáo sự cố của quý I/2020, Tổ QLCL đã tổng hợp và nhận được 05 sự cố mà các khoa phòng đã báo cáo trong đó:                      

- Tính chất sự cố: 3 đã xảy ra có sự cố và 2 suýt xảy ra là

- Mức độ ảnh hưởng: 2 NC0/A; 1 NC1/B, 1 NC1/C , 1 NC2/E

Phân loại sự cố theo nhóm gồm

Bản tin An toàn người bệnh quý I năm 2020


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí