Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Bảng tin An toàn người bệnh quý II năm 2020

Tổng kết báo cáo sự cố của quý II/2020, Tổ QLCL đã tổng hợp và nhận được 12 sự cố mà các khoa phòng đã báo cáo trong đó:                     

- Tính chất sự cố: 9 đã xảy ra có sự cố và 3 suýt xảy ra là

- Mức độ ảnh hưởng:  3 NC0/A; 5 NC1/B, 2 NC1/C , 2 NC1/D.

- Phân loại sự cố theo nhóm gồm

Bảng tin An toàn người bệnh quý II năm 2020


  
  

Tin mới

Liên kết website

Bản đồ vị trí