Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Cải cách hành chính

so ket 02 nam trien khai thuc hien de an “phat trien ung dung du lieu ve dan cu dinh danh va xac thuc dien tu phuc vu chuyen doi so quoc gia giai doan 2022 – 2025 tam nhinh den 2030” tai benh vien quan tan phu

Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhình đến 2030” tại Bệnh viện quận Tân Phú

/ 820

Đ/c Nguyễn Thanh Trường Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú báo cáo tham luận tại hội nghị         Ngày 09/4/2024 tại hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi ...

su dung phan mem canva trong phuong thuc truyen thong giao duc suc khoe ve dinh duong

Sử dụng phần mềm Canva trong phương thức truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng

/ 242

Bệnh viện quận Tân Phú là bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô 325 giường kế hoạch. Nhằm giúp cho người bệnh cùng người nhà người bệnh nâng cao nhận thức về vai trò của dinh ...

san pham tuyen truyen cai cach hanh chinh quy i nam 2021   phuong thuc tuyen truyen  “tich hop ma qr code va link khai bao y te tren don thuoc”

Sản phẩm tuyên truyền cải cách hành chính Quý I năm 2021 - Phương thức tuyên truyền: “Tích hợp mã QR code và link khai báo y tế trên đơn thuốc”

/ 2891

Căn cứ Công văn số 414/KH-SYT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-SYT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện quận ...

Tin mới

Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng
Xác nhận:

Liên kết website

Bản đồ vị trí