Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Cải cách hành chính

san pham tuyen truyen cai cach hanh chinh quy i nam 2021   phuong thuc tuyen truyen  “tich hop ma qr code va link khai bao y te tren don thuoc”

Sản phẩm tuyên truyền cải cách hành chính Quý I năm 2021 - Phương thức tuyên truyền: “Tích hợp mã QR code và link khai báo y tế trên đơn thuốc”

/ 2270

Căn cứ Công văn số 414/KH-SYT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-SYT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng
Xác nhận:

Liên kết website

Bản đồ vị trí