Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Quản lý chất lượng

bao cao tu kiem tra danh gia chat luong benh vien nam 2019

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viên năm 2019

/ 279

     Trong năm qua, Bệnh viện đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt việc cải tiến chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, kết quả đạt được trong Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viên năm 2019 như sau :    

bao cao ket qua tu kiem tra chat luong benh vien nam 2018

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2018

/ 265

Xem và Tải file theo đường dẫn : Báo cáo Kết quả tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2018 ...

Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng
Xác nhận:

Liên kết website

Bản đồ vị trí