Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Thông báo tuyển dụng

quyet dinh ve viec ban hanh noi quy quy che tham du vong 2 ky xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Quyết định Về việc ban hành Nội quy, Quy chế tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 782

         Bệnh viện quận Tân Phú ban hành Quyết định Nội quy, Quy chế tham dự Vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau : (Đính kèm quyết định 08/QĐ-HĐXTVC-BVQTP)

thong bao ve viec trieu tap thi sinh du tieu chuan dieu kien tham du vong 2 cua ky xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 384

Bệnh viện Quận Tân Phú Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau: (Đính kèm công văn thông báo) ...

thong bao noi dung on tap kien thuc chung va kien thuc chuyen nganh ky xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Thông báo Nội dung ôn tập kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 448

     Bệnh viện Quận Tân Phú Thông báo Nội dung ôn tập kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau : (ĐÍnh kèm công văn thông báo nội dung ôn tập) ...

quyet dinh so 120 qddu va quyet dinh so 121 qddu cua dang uy so y te thanh pho ho chi minh

Quyết định số 120-QĐ/ĐU và Quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh

/ 271

Thực hiện Về việc triển khai nội dung Quyết định số 120-QĐ/ĐU và Quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện quận Tân Phú Phổ biến các công văn trên như sau: (Đính kèm công văn của ...

thong bao danh sach thi sinh du tieu chuan dieu kien tham du vong 2 cua ky xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 575

      Bệnh viện Quận Tân Phú Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau: (Đính kèm công văn thông báo) ...

thong bao xet tuyen vien chuc nam 2023

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023

/ 1708

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của ...

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo Về việc tuyển dụng các chức danh

/ 1721

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ Răng Hàm Mặt: - Số lượng: 01 người; - Trình độ: Tốt nghiệp ...

thong bao tuyen dung cac chuc danh thang 52023

Thông báo tuyển dụng các chức danh tháng 5/2023

/ 3034

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Điều dưỡng thanh trùng: - Số lượng: 02 người; - Trình độ: Tốt nghiệp Cao ...

tuyen dung cong chuc nam 2023 cua so noi vu thanh pho ho chi minh

Tuyển dụng công chức năm 2023 của sở nội vụ Thành Phố Hồ Chí Minh

/ 1076

     Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;      Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 ...

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo về việc tuyển dụng các chức danh

/ 1741

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Dược sĩ Cao đẳng: - Số lượng: 02 người; - Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng ...

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo về việc tuyển dụng các chức danh

/ 1325

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ Răng Hàm Mặt: - Số lượng: 02 người; - Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ...

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo về việc tuyển dụng các chức danh

/ 1706

BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ THÔNG BÁO ĐẾN CÁC ỨNG VIÊN CÓ NHU CẦU LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN CHÚNG TÔI ...

Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng
Xác nhận:

Liên kết website

Bản đồ vị trí