Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Thông báo tuyển dụng

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo Về việc tuyển dụng các chức danh

/ 951

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ: - Số lượng: 04 người; - Trình độ: Bác sĩ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển; - ...

thong bao tuyen dung cac chuc danh thang 102022

Thông báo tuyển dụng các chức danh tháng 10/2022

/ 1983

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ: - Số lượng: 02 người; - Trình độ: Bác sĩ tốt nghiệp Đại học chuyên ...

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo về việc tuyển dụng các chức danh

/ 2487

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các Khoa/Phòng, Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ: - Số lượng: 07 người; - Trình độ: Bác sĩ đa khoa, ưu tiên bác sĩ có ...

thong bao tuyen dung cac chuc danh thang 72022

Thông báo tuyển dụng các chức danh tháng 7/2022

/ 2205

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các Khoa/Phòng, Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ: - Số lượng: 01 người; - Trình độ: Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ y học dự ...

thong bao tuyen dung cac chuc danh thang 42022

Thông báo tuyển dụng các chức danh tháng 4/2022

/ 2502

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa phòng, Bệnh viện quận Tân Phú thông báo tuyển dụng các chức danh như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt: - Số lượng: 01 người (ưu tiên bác sĩ Nam); - Trình độ: ...

thong tin tuyen dung cac chuc danh thang 3 nam 2022

Thông tin tuyển dụng các chức danh tháng 3 năm 2022

/ 2567

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các Khoa/Phòng. Bệnh viện thông báo hiện tại bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển các chức danh cụ thể như sau: Đính kèm: ThongbaotuyendungBVQTP.pdf ...

thong tin tuyen dung cac chuc danh thang 1 nam 2022

Thông tin tuyển dụng các chức danh tháng 1 năm 2022

/ 2193

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các Khoa/Phòng. Bệnh viện thông báo hiện tại bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển các chức danh cụ thể như sau:  Chi tiết xem thông báo tuyển dụng: Tuyendung155.pdf.  Trân tr ...

thong bao tuyen dung cac chuc danh thang 11 nam 2021 dieu duong nu ho sinh

Thông báo tuyển dụng các chức danh tháng 11 năm 2021 (Điều dưỡng, nữ hộ sinh)

/ 1971

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các Khoa/Phòng. Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Điều dưỡng: - Số lượng: 10 người; - Trình độ: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng Điều ...

benh vien quan tan phu tuyen dung bac si   duoc si    ho sinh   ky thuat y va cac chuc danh

Bệnh viện quận Tân Phú tuyển dụng Bác sĩ - Dược sĩ - Hộ sinh - Kỹ thuật y và các chức danh

/ 4304

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các Khoa/Phòng. Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng Bác sĩ và các chức danh cụ thể như sau: ...

thong bao ve ket qua xet tuyen vien chuc dot 2 nam 2019

Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019

/ 3410

      Căn cứ của Ban kiểm tra sát hạch ngày 25 tháng 02 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019 (Đính ...

thong bao danh sach va thoi gian tham du kiem tra sat hach vong 2 ky xet tuyen vien chu´c benh vien dot 2 nam 2019

Thông báo danh sách và thời gian tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức bệnh viện đợt 2 năm 2019

/ 1889

     Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú đợt 2 năm 2019 thông báo danh sách thí sinh và thời gian kiểm tra sát hạch đợt xét viên chức Bệnh viện quận Tân Phú - Đợt 2  năm 2019 (Vòng ...

thong bao trieu tap thi sinh tham du kiem tra sat hach vong 2 ky xet tuyen vien chu´c benh vien dot 2 nam 2019

Thông báo triệu tập thi sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức bệnh viện đợt 2 năm 2019

/ 1623

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú đợt 2 năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện đợt 2 năm 2019 với nội dung như sau: ...

Tin mới

Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng
Xác nhận:

Liên kết website

Bản đồ vị trí