Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Thông báo tuyển dụng

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh thang 3

Thông báo về việc tuyển dụng các chức danh tháng 3

/ 754

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Điều dưỡng chăm sóc: - Số lượng: 05 người; - Trình độ: Tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng; Cao đẳng điều dưỡng - Vị trí làm việc: Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa ...

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo về việc tuyển dụng các chức danh

/ 1562

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Điều dưỡng kiểm tra, giám sát - Số lượng: 02 người; - Trình độ: Tốt nghiệp ...

nhu cau tuyen dung cong chuc lam viec tai so y te nam 2024

Nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2024

/ 1450

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;      Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ...

thong bao ket qua xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 1281

     Bệnh viện Quận Tân Phú Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023 như sau: (Đính kèm công văn thông báo kết quả) ...

ve nhu cau tuyen dung cong chuc lam viec tai so y te nam 2023

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023

/ 681

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 ...

ve nhu cau tuyen dung cong chuc lam viec tai so y te nam 2023

Về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2023

/ 1175

     Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;       Căn cứ công văn số ...

quyet dinh ve viec ban hanh noi quy quy che tham du vong 2 ky xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Quyết định Về việc ban hành Nội quy, Quy chế tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 1228

         Bệnh viện quận Tân Phú ban hành Quyết định Nội quy, Quy chế tham dự Vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau : (Đính kèm quyết định 08/QĐ ...

thong bao noi dung on tap kien thuc chung va kien thuc chuyen nganh ky xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Thông báo Nội dung ôn tập kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 991

     Bệnh viện Quận Tân Phú Thông báo Nội dung ôn tập kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau : (ĐÍnh kèm công văn thông báo nội dung ôn tập) ...

quyet dinh so 120 qddu va quyet dinh so 121 qddu cua dang uy so y te thanh pho ho chi minh

Quyết định số 120-QĐ/ĐU và Quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh

/ 840

Thực hiện Về việc triển khai nội dung Quyết định số 120-QĐ/ĐU và Quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện quận Tân Phú Phổ biến các công văn trên như sau: (Đính kèm công văn của ...

thong bao danh sach thi sinh du tieu chuan dieu kien tham du vong 2 cua ky xet tuyen vien chuc benh vien quan tan phu nam 2023

Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện quận Tân Phú năm 2023

/ 779

      Bệnh viện Quận Tân Phú Thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 như sau: (Đính kèm công văn thông báo) ...

thong bao xet tuyen vien chuc nam 2023

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023

/ 2492

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của ...

thong bao ve viec tuyen dung cac chuc danh

Thông báo Về việc tuyển dụng các chức danh

/ 2478

Căn cứ nhu cầu thực tế tại các khoa (phòng), Bệnh viện quận Tân Phú cần tuyển dụng các chức danh cụ thể như sau: I. Chức danh cần tuyển: 1. Bác sĩ Răng Hàm Mặt: - Số lượng: 01 người; - Trình độ: Tốt nghiệp ...

Tin mới

Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng
Xác nhận:

Liên kết website

Bản đồ vị trí